Psychologia polityki

Psychologia polityki

wykład – 20 godzin

Kurs stanowi wprowadzenie w problematykę psychologii politycznej. Udział w zajęciach umożliwi studentom ogólną orientację w jej obszarze. Zademonstrowane zostanie, w jaki sposób wiedza psychologiczna umożliwia zrozumienie wydarzeń ze sfery politycznej. Ponadto pokazane zostaną przykłady praktycznego zastosowania psychologii politycznej w doradztwie oraz reklamie politycznej.

powróć do sekcji: kursy