Praktyczna psychologia zarządzania

Psychologia w zarządzaniu

Kurs prowadzony w WSB-NLU w Nowym Sączu

warsztaty – 4 dni = 40 godzin

Opis kursu:

Wyzwania w pracy menedżera to codzienność. Aby skutecznie sobie z nimi radzić, konieczna jest troska o własny rozwój w obszarze kluczowych kompetencji menedżerskich. Nikt nie urodził się menedżerem idealnym. Na szczęście kluczowych kompetencji w zarządzaniu można się nauczyć w bezpiecznym środowisku sali szkoleniowej. Dzięki temu można uniknąć zapłaty słonej ceny za błędy popełnione w trakcie pracy. Program kursu został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb praktyków zarządzania zostanie zrealizowany w formie praktycznych treningów.

Cel kursu:

Głównym celem kursu jest pomoc uczestnikom w rozwinięciu kluczowych kompetencji niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania w roli menedżera w dzisiejszej, niestabilnej, rzeczywistości biznesowej. Uczestnicy kursu będą uczyć się poprzez konkretne doświadczenia oraz własną refleksję, wzbogaconą o dawkę adekwatnej teorii. Ponadto, podczas treningów zaplanujemy, jak wykorzystać nowo nabyte umiejętności w celu rozwiązania realnych problemów w przedsiębiorstwach.

Tematyka zajęć:

1. Zarządzanie sobą w czasie

2. Efektywna komunikacja

3. Motywowanie pracowników

4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Metodyka:

  • Gry i symulacje
  • Odgrywanie ról
  • Ćwiczenia w grupach
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Dyskusje
  • Wykłady

powróć do sekcji: kursy