Psychologia społeczna 2

Psychologia społeczna II

ćwiczenia – 30 godzin

Celem kursu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi w jej obrębie oraz przygotowanie do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Podczas kursu zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu: psychologii interpersonalnej (atrakcyjność interpersonalna, związki romantyczne) oraz relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, dominacja, zachowania prospołeczne, antyspołeczne) i międzygrupowych (konflikt, dominacja, władza, agresja, dyskryminacja, uzasadnianie systemu).

Po zakończeniu kursu student powinien dysponować wiedzą umożliwiającą: rozumienie złożonych sytuacji społecznych, diagnozę problemów społecznych, oraz przygotowanie procedur zmiany społecznej. W trakcie kursu student powinien rozwinąć umiejętności konstrukcji narzędzi do pomiaru postaw, projektowania eksperymentów, wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem ludzi (np. rozwiązywanie konfliktów).

powróć do sekcji: kursy