Psychologia w zarządzaniu (WSB-NLU)

Psychologia w zarządzaniu

Kurs prowadzony w WSB-NLU w Nowym Sączu

ćwiczenia – 30 godzin

Opis kursu:

Wyzwania w pracy menedżera to codzienność. Aby skutecznie sobie z nimi radzić, konieczna jest troska o własny rozwój w obszarze kluczowych kompetencji menedżerskich. Program kursu został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb praktyków zarządzania. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną wybrane teorie oraz praktyczne techniki, które warto znać i stosować w codziennej praktyce zarządzania zespołem.

Metodyka:

Kurs realizowany jest poprzez cykl wykładów (z elementami aktywizującymi).

Cel kursu:

Celem kursu jest rozwój Uczestników w zakresie kluczowych dla optymalnego zarządzania kompetencji psychologicznych. Dodatkowym celem kursu jest prezentacja korzyści, płynących z etycznego, odpowiedzialnego podejścia do zarządzania zespołami ludzkimi.

Tematyka zajęć:

W1: Wprowadzenie do Psychologii w zarządzaniu

W2: Gra w Firmę.

W3: Zarządzanie "made in Japan".

W4: Przegląd klasycznych teorii motywacji.

W5: Przywództwo sytuacyjne metodą Blancharda i Herseya.

W6: Asertywna komunikacja

W7: Analiza transakcyjna komunikacji

W8: Umiejętności osobiste menedżera: zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

W9: Zespoły wysokiej skuteczności

W10: Organizacja ucząca się

W11: Rekrutacja i selekcja - wywiad epizodyczny, Assessment i Development Center

i gry rekruterów.

W12: Autoprezentacja i atrakcyjność w biznesie

W13: Organizacja i prowadzenie spotkań

W14: Twórcze rozwiązywanie problemów dla menedżerów

powróć do sekcji: kursy