Umiejętności psychologiczne trenera

Umiejętności psychologiczne trenera

Dwudniowy warsztat zrealizowany w ramach Akademii profesjonalnego trenera biznesu - studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach.

Moduł 1 Strategie rozwijania ludzkiego potencjału

Podejście do rozwoju ludzkiego potencjału nastawione na doskonalenie swoich najmocniejszych stron vs podejście ukierunkowane na doskonalenie obszarów najsłabszych, czynniki wspierające / blokujące rozwój potencjału. Identyfikacja własnych słabych / mocnych stron przez uczestników pod kątem pracy w zawodzie trenera.

Zastosowane metody: dyskusja moderowana, praca indywidualna, praca w grupach, wykład trenerski

Moduł 2 Psychologia pierwszego wrażenia

Czynniki odpowiadające za korzystne i niekorzystne pierwsze wrażenie, zjawisko samospełniającej się przepowiedni, podstawowe założenia psychologii pozytywnej, budowanie pewności siebie, dress code

Zastosowane metody: ćwiczenie, dyskusja moderowana, praca indywidualna, praca w grupach, wykład trenerski

Moduł 3 Pozytywna autoprezentacja w ramach wystąpień publicznych

Techniki redukowania tremy, Przygotowanie się do prezentacji, Prawidłowa konstrukcja slajdów w ramach profesjonalnej prezentacji Power Point, Prowadzenie prezentacji, Mowa ciała – najczęstsze błędy prezenterów i sposoby ich wyeliminowania, Interakcja z audytorium, udzielanie motywującej informacji zwrotnej

Zastosowane metody: praca indywidualna, praca w grupach,  wykład trenerski, wystąpienia uczestników przed kamerą wraz z sesją informacji zwrotnej

Moduł 4 Efektywna komunikacja i zjednywanie sobie ludzi, 3 godz.

Słuchanie jako podstawa efektywnej komunikacji, techniki aktywnego słuchania, bariery komunikacyjne i sposoby ich przełamywania

Zastosowane metody: technika akwarium, praca indywidualna, odgrywanie ról, wykład trenerski