Grzegorz Gustaw


Grzegorz Gustaw
Grzegorz Gustaw
Psycholog, trener, konsultant, wykładowca, autor, przedsiębiorca

Jestem psychologiem, trenerem, konsultantem zarządzania, wykładowcą, publicystą i przedsiębiorcą.

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskałem dyplom z wyróżnieniem oraz specjalizację z dziedziny psychologii organizacji. Przez rok studiowałem psychologię pracy we Francji.

Moją największą pasją jest praktyczne wykorzystywanie psychologii w celu poprawy funkcjonowania jednostek, zespołów, firm oraz instytucji.

Obszary działalności
Szkolenia i doradztwo

Posiadam blisko 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm oraz instytucji (również dla top managementu). Szkoliłem m.in. następujące organizacje: Tauron Polska Energia S.A., ArcelorMittal, Philip Morris, Mondi, CBRE, innogy, Exact Systems, ARRK, PKP Cargo Service, Wydawnictwo Otwarte, Krajową Radę Sądownictwa i Narodowy Bank Polski.

Jestem absolwentem kompleksowej szkoły trenerów, trwającej 30 dni szkoleniowych, zakończonej superwizją. Uzyskałem certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie na poziomie EQF-5 (starszy trener). Ponadto ukończyłem szkołę mentorów oraz szkołę facylitacji i moderacji. Nieustannie doskonalę się w zakresie kompetencji trenerskich poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i zjazdach trenerów.

Jeżeli interesuje Cię kompleksowa oferta szkoleniowo-doradcza, zapraszam na stronę mojej firmy: Instytut Psychologii Biznesu. Współpracuję z najlepszymi trenerami na rynku, aby dostarczyć kompleksową obsługę Twojej firmy. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami prowadzonymi przeze mnie oraz chciałbyś zobaczyć przykładowe referencje, zobacz stronę: szkolenia.gustaw.net.pl

Publicystyka

Jestem stałym autorem Poradnika Psychologicznego Polityki (Ja My Oni), moje teksty ukazują się regularnie począwszy od 10 tomu, który ukazał się w 2012 roku. W latach 2008-2009  publikowałem w tygodniku Wprost. Moje teksty ukazały się ponadto m.in. na łamach Coachingu, Charakterów oraz Psychologii Społecznej. Zapraszam do zapoznania się z kompletną listą moich publikacji.

Dydaktyka akademicka

Począwszy od 2009 roku prowadzę kursy psychologiczne na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. Obecnie realizuję zajęcia wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wcześniej prowadziłem kursy również dla studentów WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Zapraszam do zapoznania się z programami prowadzonych przeze mnie kursów.

Wystąpienia w mediach

Byłem zapraszany w charakterze eksperta do udzielania komentarzy z zakresu psychologii m.in. przez: TVN, RMF FM, Program 4 Polskiego Radia, Onet, Sekrety Nauki. Zapraszam do zapoznania się z wybranymi wypowiedziami

Nauka

W ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuję projekt doktorski, dotyczący motywowania pracowników z perspektywy psychologicznej.

Kursy i certyfikacje
Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą
2017
 • 4 dni
 • 32 godziny szkoleniowe
Szkoła Mentorów
2012-2013
certyfikat mentora
 • 8 dni
 • 64 godziny szkoleniowe
Akademia Mistrzów Treningu
2010-2011
EQF-V: Starszy Trener
 • kompleksowa szkoła trenerów
 • 30 dni
 • 232 godziny szkoleniowe
 • superwizja
Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instytut Psychologii Stosowanej
2017 - obecnie
studia doktoranckie na kierunku psychologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instytut Psychologii
2004-2009
Magister psychologii
 • dyplom z wyróżnieniem
 • uzyskana specjalizacja z zakresu psychologii organizacji (wynik z egzaminu specjalizacyjnego: bardzo dobry)
Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Francja
2006-2007
roczne stypendium Erasmus
 • kierunek: psychologia pracy
Znajomość języków obcych
 • angielski: biegły w mowie i piśmie
 • francuski: biegły w mowie i piśmie
 • włoski: komunikatywny