Premia szacunkowa

Fragment tekstu:

"Od dziecka podsyca się w nas skłonność do tzw. zdrowej rywalizacji. W przedszkolu premiuje się dzieci, które najładniej namalują szlaczek, w szkołach szóstkowicze dostają świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody, na studiach kilkanaście procent najlepszych może liczyć na stypendium. Na najgorszych czekają kary, a przeciętniakami nikt się nie interesuje. W pracy jest tak samo. Czy powszechność systemu premiowego idzie w parze z jego skutecznością?… Tradycyjnemu zarządzaniu przyświeca założenie: Jeśli coś nagrodzisz, dostaniesz tego więcej, jeśli ukarzesz, dostaniesz tego mniej. I rzeczywiście tak się dzieje, lecz tylko na poziomie zachowania. Skuteczność stosowania kar i nagród jest więc doraźna. Przynoszą one co prawda szybką zmianę zachowania pracownika w oczekiwanym przez szefa kierunku, lecz zmieniają również postawę – w kierunku przeciwnym do oczekiwanego. Ponadto, jak słusznie zauważa amerykański psycholog pracy Alfie Kohn, premie finansowe motywują jedynie do zdobywania premii. Co więcej, do utrzymania zachowania wywołanego przez premię nie wystarcza obecność nagród. Konieczna jest ich eskalacja. Na dłuższą metę premie są więc nieskuteczne nawet w warunkach, w których pozornie przynoszą skutek zgodny z oczekiwaniami…"

Tytuły podrozdziałów:

Czy dla nagrody człowiek pracuje lepiej; Jak walka o premię zabija kreatywność; Skąd stereotyp, że człowiek jest z natury leniwy; Do jakich absurdów prowadzi rywalizacja o nagrodę; Co to jest godna praca i płaca; Co ludzi rzeczywiście motywuje do pracy; Co człowiek zrobi za darmo.

Ramki:

#1: 12 razy TAK czyli dlaczego pracownikowi chce się pracować;

#2: Premia z zysku: jak ją dzielić.