Przyjaźń w pracy

Fragment artykułu:

"Czy zatem warto tak kreować środowisko pracy, żeby sprzyjało zawieraniu przyjaźni? Tom Rath, badacz z Instytutu Gallupa, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Według jego badań – ludzie, którzy mają w pracy najlepszego przyjaciela, są siedmiokrotnie bardziej zaangażowani w pracę. Ponadto rzadziej ulegają wypadkom i przejawiają wyższe zaangażowanie w kontaktach z klientami. "