Tożsami z pracą

Fragment tekstu:

"... Wysoką samoocenę można uzyskać poprzez własne osiągnięcia oraz przynależność do określonej grupy. Zakładając, że w pracy człowiek spędza 8 godzin w dni robocze, firma będzie stanowić istotne źródło jego tożsamości społecznej oraz pole do zaspokajania licznych potrzeb – w tym potrzeby wysokiej samooceny. Jeżeli więc firma lub instytucja ma pożądane przez pracowników atrybuty, może gracko zaspokoić ich poczucie przynależności pod kątem poznawczym (poczucia, że jest się jej częścią) lub emocjonalnym (dumy z bycia jej członkiem) albo też pod oboma względami jednocześnie. Osoby, które cechuje wyższy poziom identyfikacji z organizacją, skuteczniej przyjmują za własne normy i wartości w niej obowiązujące oraz cele, jakie są przed nimi stawiane. Psychiczne granice pomiędzy pracownikiem i firmą ulegają zatarciu – „ja” pracownika zmienia się w „my”. Na przykład pracownicy firmy Google często przedstawiają się jako googlersi, co przekłada się na sposób ich myślenia, odczuwania i zachowywania się..."

Tytuły podrozdziałów:

Pokazywać, że ich praca ma sens i ważny cel; Dbać, by kierownicy byli wzorem etycznego zachowania; Nastawić się na słuchanie; Podtrzymywać przekonanie o prestiżu firmy; Stwarzać atmosferę, w której liczą się i ciepło, i kompetencja; Wciągnąć ludzi w działalność i odpowiedzialność społeczną.

Ramki:

#1: Komunikacja po Duńsku