Zabawa w ładnego kapitana

Fragment tekstu:

"Kapitan statku przewyższa wszystkich na okręcie wielkością i siłą, a tylko przygłuchy jest i ma jakoś krótki wzrok, a na sztuce żeglarskiej też się mało rozumie. Te słowa zapisane przez Platona w Państwie powinny być ostrzeżeniem dla załogi okrętu (wyborców), która wybiera kapitana (np. prezydenta) przez pryzmat jego powierzchowności z pominięciem rzeczywistych kompetencji."

Tytuły podrozdziałów:

Kapitał na twarzy; 100 milisekund na decyzję; Obama z zapałek; Korekta stereotypu; Jeśli nie atrakcyjność, to co?