Portfolio kategorii: Polityka

Grzeczność aż do mordu

Biorąc pod uwagę aktualnie toczący się proces „reformy sądownictwa” i powiązany z nim potencjalny dalszy spadek zaufania do wymiaru sprawiedliwości, można spodziewać się, że gdyby obecnie powtórzyć badania prof. Szmajke, ich wyniki jeszcze dobitniej wskazywałyby na fakt, iż Polska to enklawa kultury honoru.
Czytaj więcej

Premia za 180+

Męskie ego może cierpieć z powodu niskiego wzrostu. Socjolog Saul Feldman z Case Western Reserve University w Cleveland wskazuje, że w społeczeństwie amerykańskim na każdym kroku dyskryminuje się niskich, a gloryfikuje wysokich. Badania prowadzone przez polskich psychologów przemawiają za tym, że również nad Wisłą mężczyźni otrzymują premię za wysoki wzrost.
Czytaj więcej

Tożsami z pracą

Teoretycy zarządzania i biznesu twierdzą jednak, że identyfikowanie się zatrudnionych z firmą jest dla niej niesłychanie korzystne. Oznacza większe przywiązanie pracownika do firmy, spadek jego zainteresowania zmianą pracy, większą kreatywność, chęć poprawy funkcjonowania firmy
Czytaj więcej

Klucz od środka

Efektem wdrożenia zasad Taylora w ubiegłym stuleciu był powszechny wzrost produktywności. Gdyby jednak wykorzystać je do motywowania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach, w większości przypadków ich oddziaływanie byłoby przeciwskuteczne.
Czytaj więcej