Tagi portfolio: Cohen

Grzeczność aż do mordu

Biorąc pod uwagę aktualnie toczący się proces „reformy sądownictwa” i powiązany z nim potencjalny dalszy spadek zaufania do wymiaru sprawiedliwości, można spodziewać się, że gdyby obecnie powtórzyć badania prof. Szmajke, ich wyniki jeszcze dobitniej wskazywałyby na fakt, iż Polska to enklawa kultury honoru.
Czytaj więcej